Meldpunt Bouwen en Verbouwen Woerden

Iedereen in de gemeente Woerden die wil iets bouwen of verbouwen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig, kan zich hiervoor melden bij het omgevingsloket van de gemeente.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen die onze inwoners hebben met de wijze waarop omgegaan word met de aanvragen voor het bouwen of verbouwen van een woning of bedrijfspand. Hoe snel wordt het proces doorlopen, hoe helder zijn de regels en vereisten, hoe wordt er meegedacht.

Graag horen wij uw verhaal. In bijgaande formulier worden een paar vragen gesteld en verder is er de ruimte om in uw eigen woorden uw ervaringen met ons te delen. Dit mogen zowel positieve als negatieve zijn.

Deze ervaringen willen we gebruiken om de regels en dienstverlening tegen het licht te houden en waar nodig initiatieven te nemen om deze te verbeteren.

U kunt dit doen bijgaand formulier in te vullen en dit naar ons te sturen.

Wij zullen alle meldingen in vertrouwen behandelen.

Doe een melding:Logo Inwonersbelangen

Hendrie van Assem